Latgales reģiona attīstības aģentūra
Rīgas iela 2, Daugavpils
Tel./Fax. 5428111
turisms@latgale.lv

BJR INTERREG IIIA projektu “Velotūrisma attīstīšana Baltijas Ezeru Zemē” līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekts "Exciting Cycling in the BCL"

 

Projekta mērķi
VISPĀRĪGAIS MĒRĶIS:
Attīstīt aktīvo tūrismu un sekmēt veselīgu dzīvesveidu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas iedzīvotājiem, palielināt Baltijas Ezeru zemes tūrisma produktu piedāvājumu publicitāti ar mērķi piesaistīt vairāk tūristus Eiroreģiona “Ezeru zeme” teritorijai un pievienot papildus vērtību esošajiem tūrisma produktiem.

APAKŠMĒRĶI:

   1. Nostiprināt un reklamēt izveidoto Baltijas Ezeru zemes velo tūrisma maršrutu tīklu ar mārketinga aktivitātēm un sabiedrību iesaistošām kampaņām.
   2. Paaugstināt cilvēkresursu kapacitāti Eiroreģiona tūrisma speciālistiem maršrutu plānošanā un izmantošanā, pielietojotGPS tehnoloģijas.
   3. Uzlabot aktīvā tūrisma infrastruktūru Baltijas Ezeru zemes velo maršrutu tīklā, uzstādot vienota dizaina norādes, maza mēroga infrastruktūras un dabas aizsardzības elementus.

Projekta mērķa grupa:

    * Vietējie un starptautiskie tūristi
    * Eiroreģiona “Ezeru zeme” teritorijas TIC darbinieki
    * Vietējie iedzīvotāji (zemes īpašnieki, ar tūrismu saistīti uzņēmēji, skolnieki, studenti u.c..)

Pasākumi:
Informācija & publicitāte

    * 16 vietējie semināri (zemes īpašniekiem, tūrisma uzņēmējiem u.c. interesentiem) projekta sākumā (plānotās aktivitātes, motivācija veidot atpūtas vietas un uzņemt tūristus) un noslēgumā (paveiktās aktivitātes, GPS tehnoloģijas un to pielietojums u.c.);
    * Velo maratoni: 2006.g.Rēzeknē, LV, un Glubokoje, BY, 2007.g. Ignalinā, LT;
    * Vienota dizaina mārketinga materiālu izdošana (reklāmas buklets 5 valodās (LV, LT, RUS, ENG, GE), velo maršrutu ceļvedis 5 valodās(LV, LT, RUS, ENG, GE), speciāls formāts velo tūristiem (13,5cm x 23cm), 44 maršrutu noplēšamās kartes (katra 1000eks.)) un iegāde (nozīmītes, peles paliktņi utml.), A1 formāta plakāti, peles paliktņi u.c.;
    * Velo maršrutu tīkla Internet lapas (Balticvelo) izstrāde (arī maršrutu kartes, ko var lejupielādēt);
    * dalība 3 tūrisma izstrādēs: Balttour 2007, LV, Vivatoru 2007, LT, 1 starptautiska tūrisma izstāde Vācijā;
    * Reklāmas kampaņas Latvijas un Lietuvas TV un presē;
    * 25 velosipēdu iegāde baltkrieviem;
    * Noslēguma konference.

GPS tehnoloģijas maršrutu plānošanā

    * Interaktīvo karšu un GPS aparātu iegāde tūrisma informācijas centriem Latvijā un Lietuvā, maršrutu mērīšana un plānošana;
    * Teorētiska un praktiska 5 dienu apmācība darbā ar interaktīvajām kartēm un GPS aparātiem;
    * Pieredzes apmaiņas braucieni Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma speciālistiem uz Holandi (4 dienas).

Velo tūrisma infrastruktūras pilnveidošana
Lai uzlabotu aktīvā tūrisma infrastruktūru, projekta ietvaros tiks labiekārtoti 36 velotūrisma maršruti: 7 Lietuvā, 24 Latvijā un 5 Baltkrievijā. Tiks labiekārtotas 65 sabiedrībai nozīmīgas vietas.

    * 489 maršruta norādes, 53 ceļa zīmes „Uzmanīgi, velosipēdists!”, 41 stends ar maršruta attēlojumu un 96 stendi ar aprakstiem par floru, faunu vai objektu, kā arī dabas parka robežu/Daugavas loku zīmes.
    * Vienota dizaina maza mēroga infrastruktūras elementi: 66 lapenes, 176 soli ar atzveltni, 94 soli bez atzveltnes, 128 atkritumu urnas, 40 tualetes, 18 gājēju/velo tilti, 88 velo statīvi, 90 šūpoles, 6 skatu torņi, jumts Slutišķu skatu torņi, nožogojumi, pakāpieni.
    * Dabas aizsardzības elementi: 68 putnu būrīši, 35 skudru pūžnu iežogojumi.

Visas koka konstrukcijas tiks uzstādītas uz pašvaldību valdījumā esošas zemes vai uz VAS „Latvijas valsts meži” zemes. Visas atpūtas vietas būs pieejamas jebkurai sabiedrības grupai vai indivīdam. Par katru konkrēto maršrutu un tā atpūtas vietām rūpēsies katra attiecīgā pašvaldība vai VAS „Latvijas valsts meži”.

Izmaksas:
Projekta budžets:
ERDF – 774763,11 Eiro (75% no ERDF projekta daļas)
Nacionālais līdzfinansējums (LV, LT) – 258254,37 Eiro (10% - nacionālais finansējums, 15% - pašvaldību līdzfinansējums).
ERDF KOPĀ: 1 033 017,48Eiro
TACIS – 89600,00Eiro (87,86% no TACIS projekta daļas)
Nacionālais līdzfinansējums (LV, BY) – 12500,00 Eiro (12,14% no Tacis projekta daļas)
TACIS KOPĀ: 102 100,00 Eiro
KOPĒJĀS ERDF un TACIS: 1 135 117,48 Eiro


Projekta ieviešanas laiks:
2005.g.decembris – 2007.g.novembris (24 mēneši)

The project "Exciting Cycling in the Baltic Country of Lakes " is part
financed by the European Union Community Initiative INTERREG.

Latgale.lv
EN LV LT RU DE