Latgales reģiona attīstības aģentūra
Rīgas iela 2, Daugavpils
Tel./Fax. 5428111
turisms@latgale.lv

BJR INTERREG IIIA projektą "Naujo turistinio regiono kūrimas, vienijant du pasienio regionus – Latgalą ir Rytų Aukštaitiją" bendrai finansuoja Europos Sąjunga

Projektas "Exciting Cycling in the BCL"

Projekto tikslai

BENDRASIS TIKSLAS:
Plėtoti aktyvųjį turizmą ir skatinti sveiką Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos gyventojų gyvenimo būdą, padidinti Baltijos ežerų žemės turizmo produktų pasiūlymų publikavimą turint tikslą pritraukti daugiau turistų į Europos regiono „Ežerų žemė“ teritoriją ir suteikti papildomą vertę esamiems turizmo produktams.
Smulkesni projekto tikslai:
1. Sustiprinti ir reklamuoti sukurtą Baltijos ežerų žemės dviračių turizmo maršrutų tinklą aktyviais rinkodaros veiksmais ir dalyvaujant susijusiose kampanijose.
   2. Skirti daugiau žmogiškųjų išteklių rengiant Europos regiono turizmo maršrutų planavimo ir naudojimo specialistus, dirbančius su GPS technologijomis.
   3. Pagerinti aktyvaus turizmo infrastruktūrą Baltijos ežerų žemės dviračių turizmo maršrutų tinkle, įrengiant vienodo dizaino nuorodas, mažo mastelio infrastruktūros ir gamtos apsaugos elementus.
Projekto tikslinės grupės:
* Vietiniai ir tarptautiniai turistai
* Europos regiono „Ežerų žeme“ teritorijos TIC darbuotojai
* Vietos gyventojai (žemės savininkai, su turizmu susiję verslininkai, moksleiviai, studentai ir kt.)
Priemonės:
Informacija ir publikacijos
    * 16 vietiniai seminarai (žemės savininkams, turizmo verslininkams ir kt. suinteresuotiesiems asmenims) projekto pradžioje (suplanuoti veiksmai, motyvacija kirti poilsiavietes ir priimti turistus) ir pabaigoje (įgyvendinti veiksmai, GPS technologijos ir jų taikymas ir kt.);
    * Dviračių maratonai: 2006 m. Rėzeknėje, LV, ir Glubokoje, BY, 2007 m. Ignalinoje, LT;
    * Vienodo dizaino rinkodaros medžiagos išleidimas (reklaminis bukletas 5 kalbomis (LV, LT, RUS, ENG, GE), dviračių maršrutų vadovas 5 kalbomis (LV, LT, RUS, ENG, GE), specialaus formato, skirtas dviračiais keliaujantiems turistams (13,5cm x 23cm), 44 maršrutų nuplėšiamuosius žemėlapius (kiekvieno – 1000 egz.) ir įsigijimas (ženkleliai, pelės kilimėliai ir pan.), A1 formato plakatai, pelės kilimėliai ir kt.;
    * Dviračių maršrutų tinklo interneto puslapio („Balticvelo“) parengimas (taip pat maršrutų žemėlapiai, kuriuos galima įsikelti);
    * Dalyvavimas 3 turizmo parodose: „Balttour 2007“, LV, „Vivator 2007“, LT, 1 tarptautinėje parodoje Vokietijoje;
    * Reklamos kampanijos Latvijos ir Lietuvos TV bei spaudoje;
    * 25 dviračių įsigijimas baltarusiams;
    * Baigiamoji konferencija.
GPS technologijos maršrutų planavimas
    * Interaktyviųjų žemėlapių ir GPS aparatų įsigijimas turizmo informacijos centrams Latvijoje ir Lietuvoje, maršrutų matavimas ir planavimas;
    * Teorinis ir praktinis 5 dienų mokymas dirbti su  interaktyviaisiais žemėlapiais bei GPS aparatais;
    * Patirties mainų išvykos Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos turizmo specialistams į Nyderlandus (4 dienų).
Dviračių turizmo infrastruktūros tobulinimas
Aktyviojo turizmo infrastruktūrai pagerinti įgyvendinant projektą bus įrengti ir sutvarkyti 36 dviračių turizmo maršrutai: 7 Lietuvoje, 24 Latvijoje ir 5 Baltarusijoje. Bus sutvarkytos 65 visuomenei reikšmingos vietos.
    * 489 maršruto nuorodos, 53 kelio ženklai „Dėmesio, dviratininkas!“, 41 stendas su pavaizduotu maršrutu ir 96 stendai su aprašymais apie  florą, fauną ar objektą, taip pat gamtos parko ribų/Dauguvos vingių ženklai.
    * Vienodo dizaino mažo mastelio infrastruktūros elementai: 66 pavėsinės, 176 suolai su atkaltėmis, 94 suolai be atkalčių, 128 šiukšlių urnos, 40 tualetai, 18 pėsčiųjų/dviračių tiltų, 88 dviračių stovai, 90 sūpynių, 6 apžvalgos bokštai, stogas Slutiškių apžvalgos bokšte, tvoros, laiptai.
    * Gamtos apsaugos elementai: 68 paukščių narveliai, 35 skruzdėlynų aptvarai.
Visos medinės konstrukcijos bus įrengtos savivaldybių valdomoje žemėje arba VAB „Latvijos valstybiniai miškai“ žemėje. Visos poilsiavietės bus prieinamos bet kuriai visuomeninei grupei ar individui. Kiekvienu konkrečiu maršrutu ir jame esančiomis poilsiavietėmis rūpinis kiekviena atskira savivaldybė arba VAB „Latvijos valstybiniai miškai“.
Išlaidos:
Projekto biudžetas:
ERDF – 774763,11 EUR (75% nuo ERDF projekto dalies)
Kartu vykdomas nacionalinis finansavimas (LV, LT) – 258254,37 EUR (10% – nacionalinis finansavimas, 15% – savivaldybių bendrai vykdomas finansavimas).
ERDF iš viso: 1 033 017,48 EUR
TACIS – 89600,00 EUR (87,86% nuo TACIS projekto dalies)
Kartu vykdomas nacionalinis finansavimas (LV, BY) – 12500,00 EUR (12,14% nuo TACIS projekto dalies)
TACIS iš viso: 102 100,00 EUR
Iš viso ERDF ir TACIS: 1 135 117,48 EUR

Projekto įgyvendinimo laikas:
2005 m. gruodis – 2007 m. lapkritis (24 mėnesiai)
Latgale.lv
EN LV LT RU DE